Grondige kwaliteit uit principe!

Kwaliteit gegarandeerd

 

Voedselveiligheid, transparantie en een puur kwaliteitsproduct zijn van groot belang voor iedere consument. Strenge eisen tijdens productie, verwerking en distributie van groenten en fruit dragen daaraan bij. De kwaliteit van champignons uit Nederland is jaarrond van grote klasse en de aanvoer is constant. Wij kennen als dichtbevolkt gebied de strengste composteringsregels in Europa, de modernste compostfabriek van Europa bevindt zich ook in Nederland. Het duurzame productieproces van compost en ook champignons vindt indoor plaats. De kwalitatieve productopbrengst is daardoor  hoger dan elders.

Alle champignonkwekers werken volgens Global-GAP of QS. Dat zijn kwaliteitssystemen die de voedselveiligheid borgen. Bovendien moeten zij zich houden aan gedrags- en hygiënecodes. Bij Nederlandse champignons is in de hele keten bekend waar de producten vandaan komen, van compost tot paddenstoel. Zowel de teler, de dag van oogsten en het teeltproces worden gecontroleerd en zijn traceerbaar. Nederland heeft een Early Warning Response systeem waaraan handelaren, telersverenigingen en pakstations duizenden meetgegevens verstrekken, waarmee we tegemoet komen in transparantie binnen de productstromen.