Grondige kwaliteit uit principe!

Respect voor de omgeving

 

Nederlanders weten van oudsher dat ze respect moeten hebben voor hun leefomgeving. In een land dat voor een belangrijk deel onder de zeespiegel ligt, leven wij al eeuwenlang met wind en water als natuurlijke partners. Denken, doen en handelen vanuit het People-Planet-Profit principe is ook van toepassing op de Nederlandse champignonsector. Paddenstoelen groeien op reststromen uit andere agrarische sectoren en komen dus voort uit een recycleproces. Veelal worden in dat proces groene energiebronnen gebruikt en het energieverbruik wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. Sommige kwekers verwarmen hun cellen in de winter met water dat in de zomer voor koeling is gebruikt. Onze duurzaamheidsprincipes zijn ook van toepassing op gewasbescherming, materialen, natuur en landschap. Goed werkgeverschap en dus verantwoord en veilig omgaan met medewerkers in de sector is goed geregeld in een onderlinge Fair Produce overeenkomst die uniek is in Europa. De Nederlandse sector denkt duurzaam en innovatief vooruit om haar afnemers met respect  voor de omgeving te kunnen voorzien van veilige en smakelijke paddenstoelen.